Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Projektledning - musik och event (Linnéuniversitetet)

Termin VT2020 VT2020 HT2019 HT2019 VT2019 VT2019 HT2018 VT2018
Anm.kod LNU-04231 LNU-P5643 LNU-02924 LNU-P3076 LNU-01567 LNU-P2015 LNU-00555 LNU-79071
APGR * X * X * X * X
ÖS * X X X X X * X
BI * X * X * X * X
BII * X - X - X * X
HP X X * X * X * X
PG X * X * X * X *
SA X * * X X * X *


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.