Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Sjuksköterskeprogrammet (Linnéuniversitetet)

Termin VT2020 VT2020 VT2020 VT2020 VT2020 HT2019 HT2019 HT2019 HT2019 HT2019 VT2019 VT2019 VT2019 VT2019 VT2019 HT2018 HT2018 HT2018 HT2018 HT2018 VT2018 VT2018 VT2018 VT2018 VT2018 HT2017 HT2017 HT2017 HT2017 HT2017 VT2017 VT2017 VT2017 VT2017 HT2016 HT2016 HT2016 HT2016 VT2016 VT2016 VT2016 VT2016
Anm.kod LNU-03544 LNU-03545 LNU-03546 LNU-04132 LNU-04133 LNU-01785 LNU-01786 LNU-01787 LNU-01793 LNU-01794 LNU-00967 LNU-00968 LNU-00992 LNU-00993 LNU-83000 LNU-81010 LNU-81011 LNU-81012 LNU-81013 LNU-81014 LNU-83000 LNU-83001 LNU-83002 LNU-83003 LNU-83004 LNU-81012 LNU-81013 LNU-81014 LNU-81015 LNU-81016 LNU-83000 LNU-83001 LNU-83002 LNU-83003 LNU-81011 LNU-81012 LNU-81013 LNU-81014 LNU-81500 LNU-81502 LNU-81503 LNU-81504
ÖS - - - - - X X - - - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X
BF - - 3.00 3.00 3.00 - X - 3.00 3.50 - * - - - - - 2.00 3.00 3.50 * - - - 3.00 - 4.00 3.00 - - 3.50 3.00 - - 3.50 - - 3.50 - 3.00 - 4.00
BI * * 13.77 12.16 13.02 15.51 15.00 12.66 15.78 15.52 12.34 12.85 * * 13.30 13.84 14.11 15.89 16.20 16.00 14.09 14.01 13.50 13.45 14.35 16.40 16.18 16.00 15.35 14.90 15.30 15.60 14.87 14.48 16.46 17.34 16.21 16.65 15.60 16.00 15.30 16.45
BIEX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 14.95 13.80 13.07 13.33 16.25 15.39 16.56 16.06 14.42 16.08 14.22 15.93
BII 16.27 12.75 15.34 14.04 15.44 16.38 14.87 15.58 16.44 16.61 12.97 14.31 * * 13.90 14.68 13.80 16.84 16.03 14.50 15.15 13.95 15.04 14.20 15.45 17.02 16.10 15.32 15.58 16.20 15.19 15.03 14.99 14.76 16.08 17.61 17.32 16.46 15.72 16.20 15.00 17.07
HP * * 0.20 0.20 0.25 0.70 0.40 0.20 0.35 0.55 * * * * 0.45 0.35 * 0.60 0.55 0.45 0.50 0.35 0.45 0.35 0.45 0.70 0.80 0.70 0.60 0.55 0.60 0.55 0.75 0.60 0.75 0.80 0.75 0.75 0.70 0.70 0.65 0.80
PG X X * X * * * X X X X X * X - X X X X * * X X X * X * * * * X 999 X - 999 999 999 - 999 999 X 999
SA - - - X X - - - X X X X - 996 - - - - X X - - - - - - X X - - - X X X - X X X X X X X
ÖS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X - - - - X X X -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.