Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Skogens affärsmöjligheter (Linnéuniversitetet)

Termin VT2020 VT2020 VT2020 VT2019 VT2019 VT2019 VT2018 VT2018 VT2018 VT2017 VT2017 VT2017
Anm.kod LNU-03644 LNU-03645 LNU-P5052 LNU-01149 LNU-01150 LNU-P2149 LNU-67659 LNU-67667 LNU-69247 LNU-67663 LNU-67809 LNU-69229
APGR * * X * * X * * X 165 165 X
BI * * X * - X * * X 14.76 13.48 X
BII - - X - X X * * X - 21.21 X
HP * * X * X X - X X 1.15 X X
PG X X * X X * X X * X X 999
SA X X X X * * * * X X 982 X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.