Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Skogsföretagets ekonomi (Linnéuniversitetet)

Termin VT2020 VT2019 VT2019 VT2019 VT2018 VT2018 VT2018 VT2017 VT2017 VT2017 HT2016 VT2016 VT2016 VT2016
Anm.kod LNU-03610 LNU-01160 LNU-01161 LNU-P1988 LNU-67658 LNU-67665 LNU-69245 LNU-67668 LNU-67669 LNU-69227 LNU-68231 LNU-67570 LNU-67571 LNU-69187
APGR * * * X * * X 8 165 X X 45 165 X
BI * * * X * * X 15.58 16.30 X X 13.48 17.46 X
BIEX X X X X X X X X - X X X X X
BII * * * X * * X 14.26 19.27 X X 16.86 - X
HP * * * X * - X 0.60 0.40 X X 1.25 1.00 X
PG X X X * X X * X X 999 999 X X 999
SA * * * * * X * 969 X 954 X 997 992 X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.