Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Introduktion till Lean (Luleå tekniska universitet)

Termin VT2020 HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016
Anm.kod LTU-30787 LTU-10726 LTU-30668 LTU-10609 LTU-30016 LTU-10041 LTU-30443 LTU-10011 LTU-30070
AM * * * * * * 32 44 15
ÖS * - - - - - X X X
BF * 4.00 4.00 - 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00
BI * 17.66 16.56 18.40 18.07 19.30 19.40 19.83 20.00
BIEX X X X X X X 15.86 - -
BII * 18.43 16.79 18.75 18.00 19.40 19.53 20.02 20.08
HP * 0.60 * 0.85 0.60 1.10 1.20 1.00 1.20
SA 998 - - - - - - - -
ÖS X X X X X X - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.