Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Kreativt skrivande på engelska (Luleå tekniska universitet)

Termin Termin: VT2023 Termin: VT2022 Termin: VT2021
Anmälningskod Anmälningskod, LTU-33142 Anmälningskod, LTU-33014 Anmälningskod, LTU-34438
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: VT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 14.38
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 17.10
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 997 Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 955 Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI
Gymnasiebetyg utan komplettering

BF
Betyg från folkhögskola

BIex
Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.

BII
Gymnasiebetyg med komplettering

HP
Högskoleprov

AP
Tidigare akademiska poäng

AU
Alternativt urval

SA
Sen anmälan

ÖS
Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.