Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Sjuksköterska (Luleå tekniska universitet)

Termin VT2020 HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016
Anm.kod LTU-82781 LTU-82778 LTU-82771 LTU-82768 LTU-82764 LTU-82762 LTU-82008 LTU-82756 LTU-82005
ÖS - * - X - - X X X
BF 3.00 - 3.00 * 3.00 * 3.00 3.00 3.50
BI 14.06 * 13.10 * 13.65 13.48 14.25 14.80 16.02
BIEX X X X X X X 14.15 14.58 15.05
BII 15.78 * 15.25 * 14.33 14.38 15.20 15.67 16.26
DA * * X X * - X X 999
HP 0.20 * 0.10 * 0.35 0.40 0.50 0.60 0.70
SA - X X X X X X X X
ÖS X X X X X X - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.