Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master (Luleå tekniska universitet)

Termin Termin: MASTERHT16 Termin: MASTERHT17
Anmälningskod Anmälningskod, LTU-95018 Anmälningskod, LTU-95004
Urvalsgrupp: APG Termin: MASTERHT16, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: MASTERHT17, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: ASA Termin: MASTERHT16, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: MASTERHT17, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: BSA Termin: MASTERHT16, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: MASTERHT17, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (PG) Platsgaranti Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 999 Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 999 Termin: MASTERHT17, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 958 Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 958 Termin: MASTERHT17, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.