Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Introduction to the Middle East (Lunds universitet)

Termin Termin: HT2019 Termin: HT2018 Termin: HT2017 Termin: HT2016
Anmälningskod Anmälningskod, LU-37421 Anmälningskod, LU-37421 Anmälningskod, LU-37441 Anmälningskod, LU-37471
Urvalsgrupp: APGR Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 165.0 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 165.0 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 165.0 Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 165.0
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 19.70 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 21.78 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 19.40 Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 21.15
Urvalsgrupp: (BIEX) Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 19.50
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2016, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: EGIBU Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.95 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 1.35 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 1.30 Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 1.35
Urvalsgrupp: LUDVS Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: LUFKV Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 105
Urvalsgrupp: LUGLS Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: LUMEA Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: LUMSA Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2016, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: LUMSM Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: LUNN Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: LUPK Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: LURT Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: LUSSG Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: LUUTV Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 113
Urvalsgrupp: SGUTV Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Ingen antogs i denna urvalsgrupp


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.