Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Barnmorskeprogrammet (Mälardalens högskola)

Termin Termin: VT2018 Termin: VT2017
Anmälningskod Anmälningskod, MDH-52900 Anmälningskod, MDH-52900
Urvalsgrupp: AS Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 180.0
Urvalsgrupp: DA Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 999
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 0.40
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.