Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Sjuksköterskeprogrammet (Mälardalens högskola)

Termin HT2019 HT2019 HT2019 VT2019 VT2019 VT2019 HT2018 HT2018 HT2018 VT2018 VT2018 VT2018 HT2017 HT2017 HT2017 VT2017 VT2017 VT2017 HT2016 HT2016 HT2016 VT2016 VT2016 VT2016 HT2015 HT2015 HT2015 VT2015 VT2015 VT2015 HT2014 HT2014 HT2014 VT2014 VT2014 VT2014 HT2013 HT2013 HT2013 VT2013 VT2013 VT2013 HT2012 HT2012 HT2012 VT2012 VT2012 VT2012 VT2012 VT2012
Anm.kod MDH-42802 MDH-42803 MDH-42805 MDH-52800 MDH-52801 MDH-52803 MDH-42802 MDH-42803 MDH-42805 MDH-52800 MDH-52801 MDH-52803 MDH-42802 MDH-42803 MDH-42805 MDH-52800 MDH-52801 MDH-52803 MDH-42802 MDH-42803 MDH-42805 MDH-52800 MDH-52801 MDH-52803 MDH-42802 MDH-42803 MDH-42805 MDH-52800 MDH-52801 MDH-52803 MDH-42802 MDH-42803 MDH-42805 MDH-52800 MDH-52801 MDH-52803 MDH-42802 MDH-42803 MDH-42805 MDH-12800 MDH-12801 MDH-12802 MDH-22802 MDH-22803 MDH-22804 MDH-52801 MDH-52802 MDH-52803 MDH-52804 MDH-52805
ÖS - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
BF 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.0 3.0 * 3.5 3.5 3.0 3.5 3.0 3.0 3.5 - 4.0 3.5 3.0 3.5 4.0 3.0 3.0 3.5 3.0 4.0 4.0 - 4.0 4.0 3 3 4 - 4 4 4 4 4 - 4 4 X X X X X
BI 14.00 15.09 15.10 12.28 12.90 13.48 13.90 14.40 14.70 13.50 13.86 13.92 14.56 14.95 15.10 14.73 14.87 14.85 15.50 15.88 16.20 15.80 15.88 17.94 16.00 16.50 16.58 15.90 15.86 16.70 16.60 16.58 16.90 15.70 16.00 16.39 16.60 17.19 17.30 16.20 16.13 16.41 16.70 17.19 17.40 16.10 16.00 15.20 17.00 16.10
BIEX X X X X X X X X X X X X X X X 14.30 14.85 13.91 14.85 15.52 15.73 14.52 14.81 15.45 15.47 16.07 16.30 14.88 15.27 14.64 16.93 16.58 16.41 X X X X X X X X X X X X X X X X X
BII 15.30 15.63 15.65 14.21 14.21 15.62 14.99 14.89 15.31 14.51 14.32 15.20 15.42 15.23 15.56 15.23 15.62 15.99 15.94 16.37 16.43 16.36 16.15 17.76 16.53 16.65 17.02 16.04 15.97 16.74 16.25 16.40 16.47 15.77 16.01 16.65 16.39 16.44 16.37 16.12 16.21 17.48 16.43 17.10 16.77 15.77 15.94 15.71 17.52 16.61
BIII X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 400 400 409 409 407
BIV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 4 3 - 4
DA X * * * - X * * * * X X X * * X - X 999 999 999 X X 999 X X 999 X 999 X 999 999 999 - X 999 X 999 999 X X X X X X 999 X X X X
HP 0.40 0.45 0.45 0.10 0.20 0.25 0.35 0.40 0.50 0.30 0.35 0.35 0.50 0.50 0.60 0.55 0.60 0.55 0.70 0.65 0.70 0.65 0.75 0.90 0.70 0.75 0.80 0.65 0.65 0.80 0.75 0.70 0.75 0.60 0.60 0.80 0.70 0.70 0.70 0.60 0.60 0.70 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 0.5 0.8 0.6
SA X X X - - - X - X X X X X X X - - - X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ÖS X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.