Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Studie- och yrkesvägledarutbildningen (Malmö universitet)

Termin Termin: HT2021 Termin: HT2021 Termin: HT2020 Termin: HT2020 Termin: HT2019 Termin: HT2019 Termin: HT2018 Termin: HT2018 Termin: HT2017 Termin: HT2017
Anmälningskod Anmälningskod, MAU-16244 Anmälningskod, MAU-16245 Anmälningskod, MAU-06205 Anmälningskod, MAU-06206 Anmälningskod, MAU-96197 Anmälningskod, MAU-96198 Anmälningskod, MAU-86144 Anmälningskod, MAU-86145 Anmälningskod, MAH-76142 Anmälningskod, MAH-76143
Urvalsgrupp: ÖS Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 3.00 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 3.50 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 3.50 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 3.00 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 3.00
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 17.75 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 16.10 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 16.86 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 16.20 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 16.80 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.00 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 16.92 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 17.27 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 17.11 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 16.99
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 17.66 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 16.92 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 16.68 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 16.81 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.06 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.30 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 17.20 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 17.29 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 17.15 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 17.30
Urvalsgrupp: DA Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 0.75 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 0.60 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.65 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.45 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.75 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.75 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.80 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.80 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.90 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.85
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI
Gymnasiebetyg utan komplettering

BF
Betyg från folkhögskola

BIex
Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.

BII
Gymnasiebetyg med komplettering

HP
Högskoleprov

AP
Tidigare akademiska poäng

AU
Alternativt urval

SA
Sen anmälan

ÖS
Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.