Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Byggingenjör Hållbart byggande (Mittuniversitetet)

Termin Termin: HT2019 Termin: HT2019 Termin: HT2018 Termin: HT2018 Termin: HT2017 Termin: HT2017 Termin: HT2016 Termin: HT2016
Anmälningskod Anmälningskod, MIU-B4011 Anmälningskod, MIU-B4351 Anmälningskod, MIU-B4261 Anmälningskod, MIU-B4271 Anmälningskod, MIU-B4601 Anmälningskod, MIU-B4981 Anmälningskod, MIU-B4081 Anmälningskod, MIU-B4091
Urvalsgrupp: ÖS Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.80 Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 18.49 Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 18.05 Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 18.04 Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 18.37
Urvalsgrupp: (BIEX) Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 15.66 Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 16.95
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 16.62 Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 17.73 Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 18.45 Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 13.88 Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 18.45
Urvalsgrupp: DA Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 999 Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 999
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 1.20 Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 1.40 Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.95 Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 0.75 Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 1.20
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 975 Termin: HT2016, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2016, Ingen antogs i denna urvalsgrupp


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.