Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Ekonomprogram (Mittuniversitetet)

Termin HT2019 HT2019 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2014 HT2014 HT2013 HT2013 HT2012 HT2012
Anm.kod MIU-L2481 MIU-L4351 MIU-L2011 MIU-L4021 MIU-L2281 MIU-L4431 MIU-L2031 MIU-L4121 MIU-L2551 MIU-L4621 MIU-L2021 MIU-L4031 MIU-52461 MIU-54771 MIU-52021 MIU-54011
BF X X * - - * 4.00 3.50 - - - - 4.00 X - -
BI * * * * 14.28 * 15.00 12.30 15.88 15.28 16.00 15.20 16.38 14.40 14.00 12.60
BIEX X X X X X X 14.42 11.33 15.82 14.73 16.11 14.70 X X X X
BII * * * * 15.37 * 15.40 14.47 15.90 14.60 15.36 14.88 15.70 14.40 15.19 12.08
DA X * X X X X X 999 X X X X X X X X
HP * * * * 0.60 * 0.70 0.60 0.85 0.70 0.80 0.70 0.70 0.45 0.40 0.10
SA * * * * - * - - - - - - - - - 913
ÖS X X X X X X - - X - - - X X X -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.