Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Konstvetenskap B (Södertörns högskola)

Termin VT2020 VT2020 VT2019 VT2019 VT2018 VT2018 VT2017 VT2017 VT2016 VT2016
Anm.kod SH-42084 SH-42085 SH-42307 SH-42308 SH-42240 SH-42241 SH-42079 SH-42080 SH-42425 SH-42426
ÖS * * * * - * X X X X
HPGR * * * * * * 8 8 8 8
SA * * * 978 * 994 971 963 938 942
ÖS X X X X X X 999 - - 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.