Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för 1900-talets konstmusik (Stockholms universitet)

Termin Termin: VT2020 Termin: VT2017 Termin: VT2016
Anmälningskod Anmälningskod, SU-14390 Anmälningskod, SU-14412 Anmälningskod, SU-17672
Urvalsgrupp: APS Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 110 Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 2.0 Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 13.40 Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BIEX) Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 14.27 Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 16.44 Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 0.20 Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (PG) Platsgaranti Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 999
Urvalsgrupp: PGIU Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 938


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.