Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer (Stockholms universitet)

Termin Termin: VT2020 Termin: HT2019 Termin: VT2019 Termin: HT2018 Termin: VT2018 Termin: HT2017 Termin: VT2017 Termin: VT2017 Termin: HT2016 Termin: HT2016 Termin: VT2016 Termin: VT2016
Anmälningskod Anmälningskod, SU-61188 Anmälningskod, SU-61032 Anmälningskod, SU-61928 Anmälningskod, SU-61825 Anmälningskod, SU-61715 Anmälningskod, SU-61610 Anmälningskod, SU-61355 Anmälningskod, SU-61563 Anmälningskod, SU-61354 Anmälningskod, SU-61415 Anmälningskod, SU-61169 Anmälningskod, SU-61268
Urvalsgrupp: APL Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 255 Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 128
Urvalsgrupp: APS Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 34 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 215 Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 158 Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 165 Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 165 Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 56 Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: ÖS Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 3.5 Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 15.30 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 18.57 Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 13.80 Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 15.85 Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 13.40 Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BIEX) Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 13.99 Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 14.56 Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 11.82 Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 16.61 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 18.80 Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 15.08 Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 15.30 Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 15.00 Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 0.40 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.70 Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 0.10 Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 0.25 Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 0.10 Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: PGL Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 999 Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.