Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter (Stockholms universitet)

Termin Termin: VT2022 Termin: HT2021 Termin: VT2021 Termin: VT2020 Termin: VT2019
Anmälningskod Anmälningskod, SU-20810 Anmälningskod, SU-20777 Anmälningskod, SU-20646 Anmälningskod, SU-20479 Anmälningskod, SU-20314
Urvalsgrupp: APS Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 64 Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 15.93 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 16.88 Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 16.59 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 17.81 Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 0.35 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 0.90 Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI
Gymnasiebetyg utan komplettering

BF
Betyg från folkhögskola

BIex
Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.

BII
Gymnasiebetyg med komplettering

HP
Högskoleprov

AP
Tidigare akademiska poäng

AU
Alternativt urval

SA
Sen anmälan

ÖS
Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.