Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Socionomprogrammet (Stockholms universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod SU-41147 SU-41083 SU-41014 SU-41974 SU-41941 SU-41864 SU-41863 SU-41783 SU-41782 SU-41692 SU-41691 SU-41622 SU-41623 SU-41531 SU-41530 SU-41434
ÖS - - - - - X X X X X X X X X X X
BF 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4 4 4 4 X
BI 18.49 17.39 18.49 17.25 18.84 18.90 19.50 18.63 19.66 19.10 19.66 19.40 19.50 19.20 19.40 19.40
BIEX X X X X X 17.81 18.39 17.51 18.60 18.18 19.22 X X X X X
BII 18.41 17.40 17.95 17.51 18.62 18.49 18.75 18.54 18.53 18.30 19.10 18.41 18.72 18.31 19.10 19.10
BIII X X X X X X X X X X X X X X X 454
BIV X X X X X X X X X X X X X X X 4
DA * * * * * 999 999 999 999 X 999 X 999 X 999 999
HP 1.00 0.90 1.00 0.95 1.10 1.05 1.10 1.05 1.10 1.10 1.25 1.10 1.10 1.10 1.00 1.10
SA X X X X X X X X X X X X X X X -
ÖS X X X X X - - - - - - - - - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.