Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Studie- och yrkesvägledarprogrammet (Stockholms universitet)

Termin Termin: HT2020 Termin: HT2020 Termin: HT2019 Termin: HT2019 Termin: HT2018 Termin: HT2018 Termin: HT2017 Termin: HT2017
Anmälningskod Anmälningskod, SU-34740 Anmälningskod, SU-34778 Anmälningskod, SU-34405 Anmälningskod, SU-34406 Anmälningskod, SU-34114 Anmälningskod, SU-34115 Anmälningskod, SU-34784 Anmälningskod, SU-34785
Urvalsgrupp: ÖS Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: AUBF Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: AUBI Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 13.08 Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: AUBII Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 16.04 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 13.87 Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: AUHP Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 3.5 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 3.5 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 4.0
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 18.33 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 19.06 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 16.86 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 16.44 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 16.97 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 17.10 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 18.20 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 17.50
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 18.95 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 19.20 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.53 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.45 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 18.13 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 17.36 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 19.08 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 18.00
Urvalsgrupp: DA Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.60 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.60 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.75 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.70 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.85 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.80 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.85 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.90


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.