Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Studie- och yrkesvägledarprogrammet (Stockholms universitet)

Termin Termin: HT2023 Termin: HT2023 Termin: HT2022 Termin: HT2022 Termin: HT2021 Termin: HT2021 Termin: HT2020 Termin: HT2020 Termin: HT2019 Termin: HT2019
Anmälningskod Anmälningskod, SU-34776 Anmälningskod, SU-34777 Anmälningskod, SU-34499 Anmälningskod, SU-34500 Anmälningskod, SU-34121 Anmälningskod, SU-34122 Anmälningskod, SU-34740 Anmälningskod, SU-34778 Anmälningskod, SU-34405 Anmälningskod, SU-34406
Urvalsgrupp: AUBF Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 3.0 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 3.5 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: AUBI Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 15.60 Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 15.05 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 16.21 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 15.67 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 15.41 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 17.92 Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 13.08 Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: AUBII Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 17.46 Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 14.38 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 17.02 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 15.40 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 16.72 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 18.41 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 16.04 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 13.87 Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: AUHP Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 0.45 Termin: HT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 0.55 Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 0.50 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 0.75 Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 3.0 Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 3.5 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 3.5 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 3.5 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 4.0
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 17.19 Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 15.33 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 17.40 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 16.36 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 17.70 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 18.30 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 18.33 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 19.06 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 16.86 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 16.44
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 18.10 Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 15.82 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 18.75 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 16.30 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 18.35 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 18.95 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 18.95 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 19.20 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.53 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.45
Urvalsgrupp: DA Termin: HT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 0.45 Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 0.40 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 0.60 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 0.40 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 0.75 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 0.70 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.60 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.60 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.75 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.70
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: HT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupper

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. Antagnings­statistiken kan innehålla urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.

De vanligaste urvalsgrupperna

BI = Gymnasiebetyg utan komplettering
BF = Betyg från folkhögskola
BII = Gymnasiebetyg med komplettering
HP = Högskoleprov
AP = Tidigare akademiska poäng
AU = Alternativt urval
SA = Sen anmälan
ÖS = Övriga sökande