Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Ledning av människor och organisationer under förändring (Sveriges lantbruksuniversitet)

Termin Termin: VT2021 Termin: VT2020 Termin: VT2019
Anmälningskod Anmälningskod, SLU-30155 Anmälningskod, SLU-30011 Anmälningskod, SLU-30245
Urvalsgrupp: (AP) Tidigare akademiska poäng Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 225.0 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 225.0 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 225.0
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 17.76 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 15.30 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 18.75
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 18.47 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 16.14 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 19.89
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 0.35 Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.