Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Practical research training (Sveriges lantbruksuniversitet)

Termin VT2020 VT2020 HT2019 HT2019 VT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 VT2018 HT2017 HT2017
Anm.kod SLU-30210 SLU-40109 SLU-10224 SLU-20116 SLU-30039 SLU-40031 SLU-10052 SLU-20031 SLU-30087 SLU-40073 SLU-10096 SLU-20072
AM X X X X X X X X X X * *
AM2 X X X X X X X X X X - *
APT - - * * * * - * - - X X
APT2 * - * * X - - - * * X X
ÖS X X X X X X X X X X - -
SA - - X * * X X * X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.