Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Veterinär folkhälsovetenskap med tillämpad epidemiologi och epizootologi (Sveriges lantbruksuniversitet)

Termin VT2019 VT2019 VT2018 VT2018 VT2017 VT2016 VT2015 VT2014 VT2013
Anm.kod SLU-30128 SLU-30135 SLU-30179 SLU-30190 SLU-30211 SLU-30042 SLU-30017 SLU-30118 SLU-30048
AM2 X X X X 223.0 225.0 26.5 15.5 8.0
APT2 * * * * X X X X X
DA X X X X X X 999 X X
DA2 * X X X X X X X X
SA X * X X 990 X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.