Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Det samiska samhället: historiska perspektiv (Umeå universitet)

Termin Termin: VT2019 Termin: VT2017
Anmälningskod Anmälningskod, UMU-13101 Anmälningskod, UMU-13111
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: HPGR Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 998 Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 945


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.