Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter. (Statistiken är hämtad från urval 2. Därför kan vi för närvarande inte visa antagningsstatistik för mastersutbildningar eller sommarkurser).

Antagningsstatistik för Det samiska samhället: nutida perspektiv (Umeå universitet)

Termin Termin: VT2024 Termin: VT2022
Anmälningskod Anmälningskod, UMU-13111 Anmälningskod, UMU-13111
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: VT2024, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: VT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 13.60
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: VT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 18.58
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: VT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: HPGR Termin: VT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 165
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: VT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Urvalsgrupper

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. Antagnings­statistiken kan innehålla urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.

De vanligaste urvalsgrupperna

BI = Gymnasiebetyg utan komplettering
BF = Betyg från folkhögskola
BII = Gymnasiebetyg med komplettering
HP = Högskoleprov
AP = Tidigare akademiska poäng
AU = Alternativt urval
SA = Sen anmälan
ÖS = Övriga sökande