Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Det samiska samhället: nutida perspektiv (Umeå universitet)

Termin Termin: HT2018
Anmälningskod Anmälningskod, UMU-13121
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 16.71
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: HPGR Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 48
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.