Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Filosofi A (Umeå universitet)

Termin VT2020 VT2020 HT2019 HT2019 HT2019 VT2019 VT2019 HT2018 HT2018 HT2018 VT2018 VT2018 HT2017 HT2017 HT2017 VT2017 VT2017 HT2016 HT2016 HT2016 VT2016 VT2016
Anm.kod UMU-17006 UMU-17031 UMU-17000 UMU-17058 UMU-17088 UMU-17006 UMU-17031 UMU-17000 UMU-17058 UMU-17088 UMU-17001 UMU-17006 UMU-17003 UMU-17038 UMU-17039 UMU-17020 UMU-17059 UMU-17003 UMU-17038 UMU-17039 UMU-17020 UMU-17059
ÖS X - X X - X X - X * X * X - - X X X X X X X
BF * * * - - * * * - - 4.0 * - * 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0
BI * 15.64 14.94 * 15.93 * 15.30 * * * 17.26 * * * 12.60 16.30 18.80 13.37 20.70 16.49 17.21 18.81
BIEX X X X X X X X X X X X X X X X 17.08 19.76 21.46 16.77 16.46 18.40 16.82
BII * 17.30 15.78 - 16.41 * 13.75 * - * 16.98 * * * 15.04 16.84 17.57 16.10 20.71 17.42 17.54 20.55
HP * * * * * * * * * * 0.75 * * * * 0.15 0.50 0.60 0.70 0.50 0.15 1.00
HPGR * 143 60 * 90 * 41 * * * 165 * * * 45 165 165 30 165 165 165 165
PGPK X X X * X X X X - X X X - X X X X - X X X X
SA 987 - - * - 971 - 999 * 998 - 992 * 991 - - - 950 - - - -
ÖS X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.