Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap (Umeå universitet)

Termin Termin: MASTERHT16 Termin: MASTERHT17 Termin: HT2019 Termin: HT2018 Termin: HT2017 Termin: HT2016
Anmälningskod Anmälningskod, UMU-M2054 Anmälningskod, UMU-M2054 Anmälningskod, UMU-P2054 Anmälningskod, UMU-02054 Anmälningskod, UMU-02054 Anmälningskod, UMU-02054
Urvalsgrupp: ÖS Termin: MASTERHT16, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: MASTERHT17, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: HPAV Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 120 Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 120 Termin: MASTERHT17, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 105
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 965 Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 965 Termin: MASTERHT17, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 960


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.