Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för PR, medier och samhälle (Umeå universitet)

Termin Termin: VT2021 Termin: VT2020 Termin: VT2019 Termin: VT2018
Anmälningskod Anmälningskod, UMU-15510 Anmälningskod, UMU-15510 Anmälningskod, UMU-15505 Anmälningskod, UMU-15505
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 20.42 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 20.91 Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 20.27 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 20.10 Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 1.15 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 0.95 Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: HPGR Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 165 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 165 Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 956 Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 972


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI
Gymnasiebetyg utan komplettering

BF
Betyg från folkhögskola

BIex
Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.

BII
Gymnasiebetyg med komplettering

HP
Högskoleprov

AP
Tidigare akademiska poäng

AU
Alternativt urval

SA
Sen anmälan

ÖS
Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.