Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter. (Statistiken är hämtad från urval 2. Därför kan vi för närvarande inte visa antagningsstatistik för mastersutbildningar eller sommarkurser).

Antagningsstatistik för Samisk kultur: slöjd, musik och litteratur (Umeå universitet)

Termin Termin: VT2023 Termin: VT2021
Anmälningskod Anmälningskod, UMU-13106 Anmälningskod, UMU-13118
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: HPGR Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 980 Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 998
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Urvalsgrupper

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. Antagnings­statistiken kan innehålla urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.

De vanligaste urvalsgrupperna

BI = Gymnasiebetyg utan komplettering
BF = Betyg från folkhögskola
BII = Gymnasiebetyg med komplettering
HP = Högskoleprov
AP = Tidigare akademiska poäng
AU = Alternativt urval
SA = Sen anmälan
ÖS = Övriga sökande