Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för 3D CAD (Uppsala universitet)

Termin VT2020 VT2019 VT2018 VT2017 VT2016
Anm.kod UU-64400 UU-64400 UU-64400 UU-64400 UU-64400
ÖS - - - X X
BF - - X X -
BI 19.70 18.23 20.10 21.09 22.40
BIEX X X X 21.61 -
BII 19.66 18.38 19.70 20.74 -
HP 1.10 1.20 1.45 1.65 2.00
KPEM * * * 999 X
PDVK X X X X 91
PELT X X X X 114
PENS X X X X 105
PGEO X X X X 117
PHBY X X X X -
PHEL X X X X 33
PHSG X X X X -
PINF X X X X 276
PKET X X X X 216
PLKF X X X X -
PMA X X X X 50
PMBT X X X X 300
PMIV X X X X 156
PSTS X X X X 259
PTFM X X X X 103
PTFY X X X X 168
ÖS X X X - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.