Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Att skriva in sig i byggnaden: Arkitektur, beställare, identitet (Uppsala universitet)

Termin Termin: VT2020 Termin: VT2018 Termin: VT2017 Termin: VT2016
Anmälningskod Anmälningskod, UU-01750 Anmälningskod, UU-01712 Anmälningskod, UU-01712 Anmälningskod, UU-01712
Urvalsgrupp: ÖS Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2016, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 15.55 Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 18.20 Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 18.91 Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 18.30
Urvalsgrupp: (BIEX) Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 17.60 Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 18.75
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 15.17 Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 16.65 Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 17.84 Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 19.48
Urvalsgrupp: DA Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 0.95 Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 0.85 Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 0.80
Urvalsgrupp: KPEM Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: PHBA Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 120
Urvalsgrupp: PHBY Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: PHFA Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 75
Urvalsgrupp: PHK1 Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 98 Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 120
Urvalsgrupp: PHLA Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: PMA Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 45 Termin: VT2016, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2016, Ingen antogs i denna urvalsgrupp


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.