Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Japans konst, arkitektur och visuella kultur (Uppsala universitet)

Termin Termin: VT2022 Termin: VT2020 Termin: VT2019 Termin: VT2018
Anmälningskod Anmälningskod, UU-01718 Anmälningskod, UU-01718 Anmälningskod, UU-01718 Anmälningskod, UU-01718
Urvalsgrupp: ÖS Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 20.05 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 19.70 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 19.10 Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 20.24
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 18.70 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 20.45 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 20.17 Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 19.26
Urvalsgrupp: DA Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 1.00 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 0.90 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 0.65 Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 1.30
Urvalsgrupp: PHFA Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: PHHI Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: PHK1 Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 173 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 113 Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: PHSD Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: PHSE Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: PHSG Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: PMA Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 45 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 60 Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: PSAM Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI
Gymnasiebetyg utan komplettering

BF
Betyg från folkhögskola

BIex
Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.

BII
Gymnasiebetyg med komplettering

HP
Högskoleprov

AP
Tidigare akademiska poäng

AU
Alternativt urval

SA
Sen anmälan

ÖS
Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.