Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter. (Statistiken är hämtad från urval 2. Därför kan vi för närvarande inte visa antagningsstatistik för mastersutbildningar eller sommarkurser).

Antagningsstatistik för Konst- och bildhistorisk översiktskurs (Uppsala universitet)

Termin Termin: HT2023 Termin: HT2022 Termin: HT2021 Termin: HT2021 Termin: HT2020
Anmälningskod Anmälningskod, UU-51705 Anmälningskod, UU-51742 Anmälningskod, UU-51742 Anmälningskod, UU-51744 Anmälningskod, UU-51758
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 21.17 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 20.80 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 18.96 Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 21.37 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 20.71 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 20.96 Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 1.05 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 0.95 Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: KPEM Termin: HT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: PHBA Termin: HT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: PHHI Termin: HT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: PHK1 Termin: HT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: PMA Termin: HT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: PSPL Termin: HT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: HT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Urvalsgrupper

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. Antagnings­statistiken kan innehålla urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.

De vanligaste urvalsgrupperna

BI = Gymnasiebetyg utan komplettering
BF = Betyg från folkhögskola
BII = Gymnasiebetyg med komplettering
HP = Högskoleprov
AP = Tidigare akademiska poäng
AU = Alternativt urval
SA = Sen anmälan
ÖS = Övriga sökande