Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Konstvetenskap A: tematisk (Uppsala universitet)

Termin Termin: HT2022 Termin: HT2021 Termin: HT2021 Termin: HT2020
Anmälningskod Anmälningskod, UU-51757 Anmälningskod, UU-51743 Anmälningskod, UU-51757 Anmälningskod, UU-51756
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 19.08 Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 14.22 Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 19.08 Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 17.30 Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: KPEM Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI
Gymnasiebetyg utan komplettering

BF
Betyg från folkhögskola

BIex
Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.

BII
Gymnasiebetyg med komplettering

HP
Högskoleprov

AP
Tidigare akademiska poäng

AU
Alternativt urval

SA
Sen anmälan

ÖS
Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.