Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Logopedprogrammet (Uppsala universitet)

Termin Termin: VT2021 Termin: VT2020 Termin: VT2019 Termin: VT2018
Anmälningskod Anmälningskod, UU-P8410 Anmälningskod, UU-P8410 Anmälningskod, UU-P8410 Anmälningskod, UU-P8410
Urvalsgrupp: ÖS Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 3.5 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 4.0
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 16.72 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 16.16 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 16.60 Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 16.15
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 17.95 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 16.12 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 17.35 Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 16.67
Urvalsgrupp: DA Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 0.65 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 0.60 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 0.85 Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 0.80
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI
Gymnasiebetyg utan komplettering

BF
Betyg från folkhögskola

BIex
Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.

BII
Gymnasiebetyg med komplettering

HP
Högskoleprov

AP
Tidigare akademiska poäng

AU
Alternativt urval

SA
Sen anmälan

ÖS
Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.