Dina val (56 träffar) Rensa alla val
Inriktning × Djursjukvård
Utbildning HP Studietakt Språk Jämför utbildningar
Allmän sjukdomslära
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
32hp
(0,53 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2018 period 1
Examen
Behörighet Kunskaper motsvarande 30 hp veterinärmedicin, varav 15 hp cellbiologi och biokemi, 6 hp histologi samt 2 hp embryologi.
Anmälningskod slu-10130Till antagning.se
Ambulatorisk klinik
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
3hp
(0,5 år)
10% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 10%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2018 period 1
Examen
Behörighet Godkända kurser "Djurskydd, författningskunskap och epizootologi samt "Livsmedelssäkerhet" och genomgången kurs "Populationsmedicin". Praktiska moment/färdigheter i den klinikförberedande kursen ska vara tenterade och godkända.
Anmälningskod slu-10005Till antagning.se
Anatomins grunder
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
8hp
(0,13 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2018 period 1
Examen
Behörighet Kunskaper motsvarande: ? Biologi 2
Anmälningskod slu-10128Till antagning.se
Anestesiologi och perioperativ vårdhygien
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
15hp
(0,25 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start VT 2019 period 1
Examen
Behörighet Kunskaper motsvarande 60 hp inom djuromvårdnad varav 7,5 hp vårdhygien.
Anmälningskod slu-30138Till antagning.se
Arbetsledning och kommunikativ kompetens inom djuromvårdnad
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
7.5hp
(0,25 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start VT 2019 period 2
Examen
Behörighet Kunskaper motsvarande 90 hp inom djuromvårdnad varav 30 hp i sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning.
Anmälningskod slu-40089Till antagning.se
Bilddiagnostik
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
3hp
(0,5 år)
10% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 10%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2018 period 1
Examen
Behörighet Godkända kurser "Djurskydd, författningskunskap och epizootologi" samt "Livsmedelssäkerhet" och genomgången kurs "Populationsmedicin". Praktiska moment/färdigheter i den klinikförberedande kursen ska vara tenterade och godkända.
Anmälningskod slu-10009Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 10%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2018 period 1
Examen
Behörighet Godkända kurser i veterinärprogrammets åk 1-3 och praktiska moment/färdigheter i den klinikförberedande kursen ska vara tenterade och godkända.
Anmälningskod slu-10008Till antagning.se
Biomedicinsk baskurs
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
20hp
(0,33 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2018 period 1
Examen
Behörighet Kunskaper motsvarande ? Matematik 4 ? Biologi 2 ? Kemi 2
Anmälningskod slu-10129Till antagning.se
Djurens anatomi och fysiologi
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
15hp
(0,25 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2018 period 1
Examen
Behörighet Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1 och Ke 1)
Anmälningskod slu-10148Till antagning.se
Djuromvårdnadens grunder
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
7.5hp
(0,12 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2018 period 1
Examen
Behörighet Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1)
Anmälningskod slu-10144Till antagning.se
Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
15.0hp
(0,37 år)
67% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 67%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start VT 2019 period 1
Examen
Behörighet
Anmälningskod slu-30255Till antagning.se
Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
15hp
(0,38 år)
66% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 66%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start VT 2019 period 1
Examen
Behörighet Grundläggande kunskaper motsvarande 8 hp djurens anatomi och fysiologi samt 3 hp biokemi.
Anmälningskod slu-30136Till antagning.se
Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 2
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
15hp
(0,25 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2018 period 1
Examen
Behörighet Kunskaper motsvarande 45 hp inom djuromvårdnad varav 11 hp djurens anatomi och fysiologi inklusive 3 hp rörelseapparaten.
Anmälningskod slu-10146Till antagning.se
Djuromvårdnad vid anestesi, intensiv- och akutsjukvård
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
15hp
(0,25 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2018 period 2
Examen
Behörighet Kunskaper motsvarande minst 90 hp inom djuromvårdnad varav kunskaper i anestesiologi och perioperativ vårdhygien motsvarande 15 hp.
Anmälningskod slu-20161Till antagning.se
Djursjukskötarprogrammet
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
180hp
(3 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå program, Endast grundnivå
Start HT 2018 period 1
Examen Djursjukskötarexamen
Behörighet Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 15: - Matematik B - Naturkunskap B (kan ersättas av Bi A, Fy A, Ke A) - Samhällskunskap A Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2): - Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c - Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1) - Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbruksprogrammet - Naturkunskap 1a1 och dessutom ett av följande alternativ - Djuren i naturbruket och Djurhållning eller - Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller - Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller - Mångbruk i skog samt någon av Skogsskötsel 1 eller Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1 Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. Ersättningsmöjligheter finns för kurser i naturkunskap.
Anmälningskod slu-91001Till antagning.se
Djurskydd, författningskunskap och epizootologi
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
6hp
(0,1 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2018 period 1
Examen
Behörighet Veterinärexamen från land utanför EU/EES och Schweiz, med beslut från Statens Jordbruksverk om kompletterande utbildning. Kunskaper motsvarande Svenska 3 samt Engelska 6 från svensk gymnasieskola.
Anmälningskod slu-20099Till antagning.se