Dina val (34 träffar) Rensa alla val
Inriktning × Djursjukvård
Utbildning HP Studietakt Språk Jämför utbildningar
Anestesiologi och perioperativ vårdhygien
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
15hp
(0,25 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start VT 2019 period 1
Examen
Behörighet Kunskaper motsvarande 60 hp inom djuromvårdnad varav 7,5 hp vårdhygien.
Anmälningskod slu-30138Till antagning.se
Arbetsledning och kommunikativ kompetens inom djuromvårdnad
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
7.5hp
(0,25 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start VT 2019 period 2
Examen
Behörighet
Anmälningskod slu-40146Till antagning.se
Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
15.0hp
(0,37 år)
67% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 67%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start VT 2019 period 1
Examen
Behörighet
Anmälningskod slu-30255Till antagning.se
Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
15hp
(0,38 år)
66% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 66%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start VT 2019 period 1
Examen
Behörighet Grundläggande kunskaper motsvarande 8 hp djurens anatomi och fysiologi samt 3 hp biokemi.
Anmälningskod slu-30136Till antagning.se
Djursjukskötarprogrammet
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
180.0hp
(3 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå program, Endast grundnivå
Start HT 2019 period 1
Examen
Behörighet
Anmälningskod slu-91050Till antagning.se
Djursjukskötarprogrammet
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
180hp
(3 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå program, Endast grundnivå
Start HT 2018 period 1
Examen Djursjukskötarexamen
Behörighet Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 15: - Matematik B - Naturkunskap B (kan ersättas av Bi A, Fy A, Ke A) - Samhällskunskap A Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2): - Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c - Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1) - Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbruksprogrammet - Naturkunskap 1a1 och dessutom ett av följande alternativ - Djuren i naturbruket och Djurhållning eller - Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller - Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller - Mångbruk i skog samt någon av Skogsskötsel 1 eller Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1 Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. Ersättningsmöjligheter finns för kurser i naturkunskap.
Anmälningskod slu-91001Till antagning.se
Farmakologi och toxikologi
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
14hp
(0,23 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start VT 2019 period 2
Examen
Behörighet Kunskaper motsvarande 75 hp veterinärmedicin.
Anmälningskod slu-40079Till antagning.se
Färdighetsträning av kliniska moment
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
7.5hp
(0,38 år)
33% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 33%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start VT 2019 period 1
Examen
Behörighet Grundläggande kunskaper motsvarande 15 hp inom djuromvårdnad.
Anmälningskod slu-30137Till antagning.se
Försöksdjursmedicin
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
3hp
(0,05 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start VT 2019 period 1
Examen
Behörighet Godkända kurser i veterinärprogrammets hela åk 1, godkända kurser i Allmän sjukdomslära, Speciell patologi. Genomgången kurs i Populationsmedicin.
Anmälningskod slu-30127Till antagning.se
Häst inklusive livsmedelssäkerhet
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
17hp
(0,38 år)
75% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 75%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start VT 2019 period 1
Examen
Behörighet Godkända kurser i veterinärprogrammets åk 1-3, godkänd kurs "Klinikförberedande kurs", ytterligare minst 20 hp på avancerad nivå inom veterinärprogrammet samt genomgången kurs "Hästkirurgi och -medicin".
Anmälningskod slu-30129Till antagning.se
Infektionsbiologi i ett globalt perspektiv
Uppsala universitet
Lägg till jämförelse
15.0hp
(0,25 år)
100% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Engelska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2019 period 1
Examen
Behörighet Ett års studier vid Masterprogrammet i infektionsbiologi eller motsvarande. 

Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)
Anmälningskod uu-43501Till antagning.se
Infektionssjukdomar
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
6hp
(0,4 år)
25% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 25%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start VT 2019 period 1
Examen
Behörighet Godkända kurser i veterinärprogrammets åk 1-3, godkänd kurs "Klinikförberedande kurs" samt ytterligare 40 hp på avancerad nivå inom veterinärprogrammet.
Anmälningskod slu-30123Till antagning.se
Kirurgiska vetenskaper
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
6hp
(0,4 år)
25% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 25%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start VT 2019 period 1
Examen
Behörighet Godkända kurser i veterinärprogrammets åk 1-3, godkänd kurs "Klinikförberedande kurs" samt ytterligare minst 40 hp på avancerad nivå inom veterinärprogrammet.
Anmälningskod slu-30133Till antagning.se
Klinisk anatomi, konsultationskunskap och näringslära
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
12hp
(0,2 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start VT 2019 period 2
Examen
Behörighet Godkända kurser i veterinärprogrammets hela åk 1, godkända kurser i Allmän sjukdomslära, Speciell patologi. Genomgången kurs i Populationsmedicin.
Anmälningskod slu-40083Till antagning.se
Klinisk veterinärmedicin
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
54.5hp
(0,91 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start VT 2019 period 1
Examen
Behörighet
Anmälningskod slu-30259Till antagning.se