Dina val (55 träffar) Rensa alla val
Inriktning × Djursjukvård
Utbildning HP Studietakt Språk Jämför
Allmän sjukdomslära
Sveriges lantbruksuniversitet
30hp
(0,5 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2017 period 1
Examen
Behörighet Godkända kurser i Anatomi, grundkurs samt introduktion till veterinärprogrammet och Biomedicinsk baskurs. Genomgången kurs i Organens struktur och funktion.
Anmälningskod slu-10200Till antagning.se
Ambulatorisk klinik
Sveriges lantbruksuniversitet
3hp
(0,5 år)
10% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 10%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2017 period 1
Examen
Behörighet Godkända kurser "Djurskydd, författningskunskap och epizootologi", "Livsmedelssäkerhet" samt "Populationsmedicin". Praktiska moment/färdigheter i den klinikförberedande kursen ska vara tenterade och godkända.
Anmälningskod slu-10194Till antagning.se
Anatomins grunder
Sveriges lantbruksuniversitet
8hp
(0,13 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2017 period 1
Examen
Behörighet Kunskaper motsvarande: ? Biologi 2
Anmälningskod slu-10196Till antagning.se
Anestesiologi och perioperativ vårdhygien
Sveriges lantbruksuniversitet
15hp
(0,25 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start VT 2018 period 1
Examen
Behörighet Kunskaper motsvarande 60 hp inom djuromvårdnad.
Anmälningskod slu-30255Till antagning.se
Arbetsledning och kommunikativ kompetens inom djuromvårdnad
Sveriges lantbruksuniversitet
7.5hp
(0,25 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start VT 2018 period 2
Examen
Behörighet Kunskaper motsvarande 90 hp inom djuromvårdnad varav 30 hp i sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning.
Anmälningskod slu-40142Till antagning.se
Bilddiagnostik
Sveriges lantbruksuniversitet
3hp
(0,5 år)
10% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 10%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2017 period 1
Examen
Behörighet Godkända kurser "Djurskydd, författningskunskap och epizootologi", "Livsmedelssäkerhet" samt "Populationsmedicin". Praktiska moment/färdigheter i den klinikförberedande kursen ska vara tenterade och godkända.
Anmälningskod slu-10191Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 10%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2017 period 1
Examen
Behörighet Godkända kurser i veterinärprogrammets åk 1-3 och praktiska moment/färdigheter i den klinikförberedande kursen ska vara tenterade och godkända.
Anmälningskod slu-10208Till antagning.se
Biomedicinsk baskurs
Sveriges lantbruksuniversitet
20hp
(0,33 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2017 period 1
Examen
Behörighet Kunskaper motsvarande ? Matematik 4 ? Biologi 2 ? Kemi 2
Anmälningskod slu-10197Till antagning.se
Djurens anatomi och fysiologi
Sveriges lantbruksuniversitet
15hp
(0,25 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2017 period 1
Examen
Behörighet Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1 och Ke 1)
Anmälningskod slu-10297Till antagning.se
Djuromvårdnadens grunder
Sveriges lantbruksuniversitet
7.5hp
(0,12 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2017 period 1
Examen
Behörighet Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1)
Anmälningskod slu-10222Till antagning.se
Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1
Sveriges lantbruksuniversitet
15hp
(0,38 år)
66% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 66%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start VT 2018 period 1
Examen
Behörighet Grundläggande kunskaper motsvarande 15 hp inom djuromvårdnad.
Anmälningskod slu-30254Till antagning.se
Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 2
Sveriges lantbruksuniversitet
15hp
(0,25 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2017 period 1
Examen
Behörighet Kunskaper motsvarande 45 hp inom djuromvårdnad.
Anmälningskod slu-10299Till antagning.se
Djuromvårdnad vid anestesi, intensiv- och akutsjukvård
Sveriges lantbruksuniversitet
15hp
(0,25 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2017 period 2
Examen
Behörighet Kunskaper motsvarande minst 90 hp inom djuromvårdnad varav kunskaper i anestesiologi och perioperativ vårdhygien motsvarande 15 hp.
Anmälningskod slu-20153Till antagning.se
Djursjukskötare - kandidatprogram
Sveriges lantbruksuniversitet
180hp
(3 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå program, Endast grundnivå
Start HT 2017 period 1
Examen Kandidatexamen
Behörighet Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 15: - Matematik B - Naturkunskap B (kan ersättas av Bi A, Fy A, Ke A) - Samhällskunskap A Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2): - Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c - Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1) - Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbruksprogrammet - Naturkunskap 1a1 och dessutom ett av följande alternativ - Djuren i naturbruket och Djurhållning eller - Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller - Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller - Mångbruk i skog samt någon av Skogsskötsel 1 eller Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1 Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. Ersättningsmöjligheter finns för kurser i naturkunskap.
Anmälningskod slu-91034Till antagning.se
Djurskydd, författningskunskap och epizootologi
Sveriges lantbruksuniversitet
6hp
(0,1 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2017 period 1
Examen
Behörighet Veterinärexamen från land utanför EU/EES och Schweiz, med beslut från Statens Jordbruksverk om kompletterande utbildning. Kunskaper motsvarande Svenska 3 samt Engelska 6 från svensk gymnasieskola.
Anmälningskod slu-20127Till antagning.se
Djurskydd, författningskunskap och epizootologi
Sveriges lantbruksuniversitet
5hp
(0,08 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Uppsala
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2017 period 1
Examen
Behörighet Godkända kurser i veterinärprogrammets hela åk 1, godkända kurser i Allmän sjukdomslära och Speciell patologi. Genomgången kurs i Populationsmedicin.
Anmälningskod slu-10204Till antagning.se