Dina val (4 träffar)

Rensa alla val
Inriktning x Militärteknik
Utbildning Högskolepoäng Studietakt Språk Jämför utbildningar
Försvarshögskolan
Lägg till jämförelse
7.5 hp
2 Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Studieform
På plats
Studietakt
50%
Språk
Engelska
Ort
Stockholm
Utbildningsnivå
kurs, Endast avancerad
Start
VT 2023 period 1
Examen
Behörighet
Minst 7,5 hp inom Försvarssystem alternativ Krigsvetenskap på avancerad nivå.
Anmälningskod
fhs-23109 Till antagning.se

Tillfälle 2

Studieform
På plats
Studietakt
100%
Språk
Engelska
Ort
Stockholm
Utbildningsnivå
kurs, Endast avancerad
Start
HT 2022 period 2
Examen
Behörighet
Minst 7,5 hp inom Försvarssystem alternativ Krigsvetenskap på avancerad nivå.
Anmälningskod
fhs-22133 Till antagning.se
Försvarshögskolan
Lägg till jämförelse
180.0 hp
(3 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Studieform
På plats
Studietakt
100%
Språk
Svenska
Ort
Solna
Utbildningsnivå
program, Endast grundnivå
Start
HT 2023 period 1
Examen
Behörighet
Sökande till officersprogrammet med militärteknisk inriktning ska uppfylla de krav på grundläggande behörighet som föreskrivs i högskoleförordningen 7 kap. 5-6§ och 4 kap. 3§ förordningen för Försvarshögskolan.Försvarshögskolan beslutar om särskild behörighet för officersprogrammet. Bestämmelser för särskild behörighet enligt högskoleförordningen 7 kap. 8-9§ och 4 kap. 4 § förordningen för Försvarshögskolan.För officersprogrammet med militärteknisk inriktning gäller att den sökande- är godkänd i Matematik C alt. är godkänd i Matematik C alt. Matematik 3b eller Matematik 3c,- är godkänd i Fysik B alt. Fysik 2,- är godkänd i Samhällskunskap A alt. Samhällskunskap 1b el. 1a1+1a2.För att bli antagen till Officersprogrammet krävs även i enlighet med förordning för Försvarshögskolan att den sökande- är svensk medborgare,- har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller motsvarande militär utbildning , och- har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658),- har av Försvarshögskolan bedömts lämplig för utbildningen.utöver detta så skall den sökande även- styrka visad lämplighet för officersutbildning under militär grundutbildning eller motsvarande militär utbildning med lägst vitsord Ja 5 5 eller Godkänd,- uppfylla de av Försvarsmakten föreskrivna medicinska fordringarna,- uppfylla föreskrivna fysiska tester,- uppvisa godkänt resultat på inskrivningsprov.(Som motsvarande militär utbildning räknas aspirantutbildning och grundläggande militär utbildning (GMU) tillsammans med Kompletterande militär utbildning (FOK) eller att efter genomförd GMU varit anställd i Försvarsmaktens insatsorganisation under minst 9 månader.)Kravet om godkänd säkerhetsprövning och kraven enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen ska vara uppfyllda under hela utbildningsperioden.
Anmälningskod
fhs-80003 Till antagning.se

Tillfälle 2

Studieform
På plats
Studietakt
100%
Språk
Svenska
Ort
Solna
Utbildningsnivå
program, Endast grundnivå
Start
HT 2022 period 1
Examen
Behörighet
Sökande till officersprogrammet med militärteknisk inriktning ska uppfylla de krav på grundläggande behörighet som föreskrivs i högskoleförordningen 7 kap. 5-6§ och 4 kap. 3§ förordningen för Försvarshögskolan.Försvarshögskolan beslutar om särskild behörighet för officersprogrammet. Bestämmelser för särskild behörighet enligt högskoleförordningen 7 kap. 8-9§ och 4 kap. 4 § förordningen för Försvarshögskolan.För officersprogrammet med militärteknisk inriktning gäller att den sökande- är godkänd i Matematik C alt. är godkänd i Matematik C alt. Matematik 3b eller Matematik 3c,- är godkänd i Fysik B alt. Fysik 2,- är godkänd i Samhällskunskap A alt. Samhällskunskap 1b el. 1a1+1a2.För att bli antagen till Officersprogrammet krävs även i enlighet med förordning för Försvarshögskolan att den sökande- är svensk medborgare,- har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller motsvarande militär utbildning , och- har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658),- har av Försvarshögskolan bedömts lämplig för utbildningen.utöver detta så skall den sökande även- styrka visad lämplighet för officersutbildning under militär grundutbildning eller motsvarande militär utbildning med lägst vitsord Ja 5 5 eller Godkänd,- uppfylla de av Försvarsmakten föreskrivna medicinska fordringarna,- uppfylla föreskrivna fysiska tester,- uppvisa godkänt resultat på inskrivningsprov.(Som motsvarande militär utbildning räknas aspirantutbildning och grundläggande militär utbildning (GMU) tillsammans med Kompletterande militär utbildning (FOK) eller att efter genomförd GMU varit anställd i Försvarsmaktens insatsorganisation under minst 9 månader.)Kravet om godkänd säkerhetsprövning och kraven enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen ska vara uppfyllda under hela utbildningsperioden.
Anmälningskod
fhs-70003 Till antagning.se
Försvarshögskolan
Lägg till jämförelse
4.5 hp
(0,15 år)
50% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Studieform
På plats
Studietakt
50%
Språk
Engelska
Ort
Stockholm
Utbildningsnivå
kurs, Endast avancerad
Start
HT 2023 period 2
Examen
Behörighet
Godkända kurser om minst 180 hp som inkluderarminst 7,5 hp studier tillämpade mot försvar, krishantering och säkertett självständigt arbete om minst 15 hp,samt Engelska 6 (Engelska B).
Anmälningskod
fhs-23205 Till antagning.se
Försvarshögskolan
Lägg till jämförelse
7.5 hp
(0,25 år)
50% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Studieform
På plats
Studietakt
50%
Språk
Engelska
Ort
Stockholm
Utbildningsnivå
kurs, Endast avancerad
Start
HT 2023 period 2
Examen
Behörighet
Godkända kurser om minst 180 hp som inkluderar - minst 7,5 hp studier tillämpade mot försvar, krishantering och säkert - ett självständigt arbete om minst 15 hpsamt Engelska 6 (Engelska B).
Anmälningskod
fhs-23204 Till antagning.se

Tillfälle 2

Studieform
På plats
Studietakt
50%
Språk
Engelska
Ort
Stockholm
Utbildningsnivå
kurs, Endast avancerad
Start
HT 2022 period 2
Examen
Behörighet
Antagen till masterprogrammet i utveckling av system för försvar och säkerhet.För fristående kurs: Grundläggande examen om 180 hp, som inkluderar minst 90 hp studier inom området försvar, krishantering och säkerhet, alternativt högskoleingenjörsexamen eller motsvarande.
Anmälningskod
fhs-22135 Till antagning.se