Economic History: Family and Work - Scandinavia in an International Perspective

Lärosäte
Lunds universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,12 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Lund
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet
Anmälningskod
lu-60131
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se