Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
180.0hp
(3 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Kandidatexamen
Nivå
program, Endast grundnivå
Behörighet
Engelska B/Engelska 6.
Anmälningskod
su-21941
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se