Kurdiska C

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
30.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Kurdiska A samt minst 22,5 hp från Kurdiska B
Anmälningskod
uu-56905
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se