Arkeologi och Bibelns historia

Lärosäte
Enskilda Högskolan Stockholm
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
25%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp, inklusive gammaltestamentlig eller nytestamentlig textkurs om minst 7,5 hp, eller motsvarande.
Anmälningskod
ehs-ET322
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Att predika Nya testamentet

Lärosäte
Enskilda Högskolan Stockholm
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet. Teologi 60 hp inklusive kurserna Bibeln och religionerna 15 hp och Text, kontext och tolkning 15 hp, eller motsvarande.
Anmälningskod
ehs-EN336
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se