Algebraisk talteori

Lärosäte
Göteborgs universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Göteborg
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Utöver grundläggande behörighet krävs kunskaper motsvarande 90 hp i matematik och grundläggande Galoisteori motsvarande delar av kursen MMA310 Galoisteori. Inom Galoisteorin krävs kunskap om separabla kroppsutvidgningar, Galoisteorins huvudsats, existensen av det algebraiska höljet för de rationella talen, och inbäddningarna av talkroppar däri.
Anmälningskod
gu-21763
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se