Abstrakt algebra

Lärosäte
Mälardalens högskola
Start
HT 2019 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Västerås
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
120 hp i teknik, naturvetenskap, företagsekonomi eller nationalekonomi vari ingår minst två av kurserna Vektoralgebra 7,5 hp, Diskret matematik 7,5 hp, Linjär algebra 7,5 hp eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.
Anmälningskod
mdh-21064
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se