3D CAD Grundläggande

Lärosäte
Högskolan Dalarna
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 2
Tillfälle 2
VT 2020 period 1
Tillfälle 3
VT 2020 period 1
Tillfälle 4
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
Distans
Tillfälle 2
Distans
Tillfälle 3
Distans
Tillfälle 4
Distans
Studietakt
Tillfälle 1
50%
Tillfälle 2
50%
Tillfälle 3
25%
Tillfälle 4
25%
Ort
Tillfälle 1
Borlänge
Tillfälle 2
Borlänge
Tillfälle 3
Borlänge
Tillfälle 4
Borlänge
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 3
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 4
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet
Anmälningskod
Tillfälle 1
hda-V34G3
Tillfälle 2
hda-V34G2
Tillfälle 3
hda-V34G4
Tillfälle 4
hda-H33AV
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Tillfälle 4
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Tillfälle 4

Adaptiv reglerteknik

Lärosäte
Umeå universitet
Start
HT 2019 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Umeå
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
För tillträde till kursen krävs minst två års avklarade universitetsstudier, varav minst 15 hp på avancerad nivå i huvudområdet Elektronik och 7.5 hp i Matematisk statistik. Inom ramen för ovanstående krav skall ingå följande kurser (eller motsvarande): Linjära reglersystem, 7.5 hp (ingår i huvudområdet Elektronik); Envariabelanalys 1, 7.5 hp; Envariabelanalys 2, 7.5 hp; Linjär algebra, 7.5 hp; Differentialekvationer för teknologer, 7.5 hp eller Fysikens matematiska metoder 15 hp eller Teknisk-vetenskapliga beräkningar 7.5 hp; Programmering med C och Matlab, 7.5 hp. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.  
Anmälningskod
umu-54200
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

3D-modellering - grundkurs

Lärosäte
Mälardalens högskola
Start
Tillfälle 1
HT 2019 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
Tillfälle 1
Distans
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
25%
Tillfälle 2
50%
Ort
Tillfälle 1
Västerås
Tillfälle 2
Eskilstuna
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Grundläggande behörighet
Anmälningskod
Tillfälle 1
mdh-24077
Tillfälle 2
mdh-24097
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2