Etnologi B

Lärosäte
Umeå universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
30.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Umeå
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Univ:Etnologi A - kultur, berättelser, ritualer 30 högskolepoäng (eller motsvarande) med minst 22,5 hp avklarade.
Anmälningskod
umu-15100
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Etnologi A

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Tillfälle 3
HT 2019 period 1
Antal HP
30.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Tillfälle 3
Distans
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Tillfälle 3
100%
Ort
Tillfälle 1
Uppsala
Tillfälle 2
Uppsala
Tillfälle 3
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 3
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Anmälningskod
Tillfälle 1
uu-02300
Tillfälle 2
uu-52300
Tillfälle 3
uu-52304
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3

Etnologi C

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Tillfälle 3
HT 2019 period 1
Antal HP
30.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Tillfälle 3
Distans
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Tillfälle 3
100%
Ort
Tillfälle 1
Uppsala
Tillfälle 2
Uppsala
Tillfälle 3
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 3
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Etnologi AB eller Etnologi B
Anmälningskod
Tillfälle 1
uu-02302
Tillfälle 2
uu-52302
Tillfälle 3
uu-52303
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3

Etnologi - magisterkurs

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
15.0hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Minst 22,5 hp på avancerad nivå inom Magister-/Masterprogram i etnologi varav minst 15 hp inom huvudområdet etnologi.
Anmälningskod
su-01416
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se