Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi

Lärosäte
Högskolan i Borås
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
15.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Borås
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp Giltig legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen
Anmälningskod
hb-27392
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se