Naturresurser och miljö

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
HT 2019 period 2
Antal HP
10.0hp
(0,17 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Bergarter och jordarter, 15 hp
Anmälningskod
uu-18218
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Utvinningsanalys av malmfyndigheter

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
HT 2019 period 2
Antal HP
5.0hp
(0,08 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
90 hp i teknik eller naturvetenskap (fysik, kemi, biologi, matematik, geovetenskap, datavetenskap, materialvetenskap) inklusive 15 hp matematik eller fysik samt 10 hp kemi.
Anmälningskod
uu-18612
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se