Energisäkerhet i lokala och globala energisystem

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
5.0hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
33%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
120 hp inklusive kurser i Beräkningsvetenskap I, programmering/Beräkningsvetenskap II, statistik och elkraftteknik samt minst en av kurserna Energisystemfysik, Teknisk Termodynamik, Strömningsmekanik för energirelaterade tillämpningar.
Anmälningskod
uu-68226
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Bergteknik 2

Lärosäte
Luleå tekniska universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Filipstad
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet samt Bergteknik I, 7,5 hp
Anmälningskod
ltu-35163
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se